Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Majowy zamach stanu Czesław Witkowski

Majowy zamach stanu  Czesław Witkowski

21.07

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Zamach majowy z 1926 roku naleand#380;y do grupy najwaand#380;niejszych wydarzeand#324; historycznych w dziejach XX-wiecznej Polski. Decyzja marszaand#322;ka Józefa Piand#322;sudskiego o powrocie do and#380;ycia publicznego zaowocowaand#322;a krwawymi walkami na ulicach Warszawy oraz and#347;mierciand#261; setek and#380;oand#322;nierzy i cywilów. Czy dziaand#322;ania podjand#281;te przez piand#322;sudczyków byand#322;y w peand#322;ni zaplanowane, czy teand#380; w duand#380;ym stopniu byand#322;y dzieand#322;em przypadku? Jak na rozwój wydarzeand#324; zareagowaand#322; Koand#347;cióand#322; katolicki? Dlaczego zamach stanu poparli komuniand#347;ci? W jaki stopniu kolejarze przesand#261;dzili o sukcesie oddziaand#322;ów Piand#322;sudskiego? Na te i wiele innych pytaand#324; próbuje odpowiedzieand#263; autor niniejszej monografii.