Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Maleńka Dorrit Charles Dickens

Maleńka Dorrit  Charles Dickens

37.14

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: Amy Dorrit, urodzona i wychowana w wiand#281;zieniu, opiekuje siand#281; swoim ojcem osadzonym tam przed laty za dand#322;ugi. Nie zna innego and#347;wiata, ale staje siand#281; w tym ponurym miejscu dobrand#261; duszand#261;, wspierajand#261;cand#261; wszystkich, z którymi zetknie jand#261; los. Amy zarabia na and#380;ycie swojej rodziny, szyjand#261;c u pani Clennam, która zamieszkuje w ponurym domu tylko w towarzystwie dwójki sand#322;uand#380;and#261;cych. Zmianand#281; zwiastuje powrót - po dwudziestu latach - Arthura Clennama, jej jedynego syna, który spand#281;dziand#322; poand#322;owand#281; and#380;ycia wraz ze swym ojcem w Chinach. Przed and#347;mierciand#261; rodzic staraand#322; siand#281; przekazaand#263; Arthurowi jakand#261;and#347; drand#281;czand#261;cand#261; go tajemnicand#281;, która w niespodziewany sposób wydaje siand#281; mand#322;odemu czand#322;owiekowi powiand#261;zana z osoband#261; szwaczki. Poszukiwanie prawdy zaprowadzi Arthura do wiand#281;zienia Marshalsea, ale teand#380; do poznania wielu niezwykand#322;ych ludzi. Naprowadzi go teand#380; na trop tajemnicy... Dickens jest mistrzem w kreowaniu wyrazistych postaci. Jego burzliwe, bogate w doand#347;wiadczenia koleje losów powodujand#261;, and#380;e czerpie z nich garand#347;ciami, odmalowujand#261;c przed nami obraz ponurego, a jednoczeand#347;nie wielobarwnego Londynu, z caand#322;and#261; galeriand#261; niezwykand#322;ych bohaterów.