Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Mam 4 Lata. Disney Księżniczka [KSIĄŻKA]

Mam 4 Lata. Disney Księżniczka [KSIĄŻKA]

9.99

Producent: AMEET
Kategoria: Książki
Opis: Ta kolorowa ksiand#261;and#380;eczka jest doskonaand#322;ym materiaand#322;em do nauki na wesoand#322;o. Zawarte w niej pomysand#322;owe zadania dostosowane zostaand#322;y do poziomu umiejand#281;tnoand#347;ci czterolatków. Podczas zabawy dzieci band#281;dand#261; uczyand#263; siand#281; rozpoznawania kolorów i ksztaand#322;tów, and#263;wiczyand#263; rysowanie po and#347;ladzie, liczyand#263; i porównywaand#263; oraz doskonaliand#263; zdolnoand#347;ci manualne. Rozwinand#261; takand#380;e spostrzegawczoand#347;and#263; i umiejand#281;tnoand#347;and#263; logicznego myand#347;lenia. Dziand#281;ki doand#322;and#261;czonym do ksiand#261;and#380;ki naklejkom najmand#322;odsi band#281;dand#261; siand#281; doskonale bawiand#263; w towarzystwie ksiand#281;and#380;niczek.