Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Mapa tajemnic. Tom 2. Z dziennika wypraw Adam Sikorski

Mapa tajemnic. Tom 2. Z dziennika wypraw  Adam Sikorski

31.90

Producent: Vesper
Kategoria: Książki
Opis: Drugi arkusz "Mapy Tajemnic" opatrzony jest tytuand#322;em "Z dziennika wypraw" i, w odróand#380;nieniu od poprzedniej ksiand#261;and#380;ki telewizyjnego dokumentalisty i tropiciela tajemnic, Adama Sikorskiego, zawiera opis sposobów docierania do sensacyjnych znalezisk. To bardzo praktyczny wykand#322;ad metodologii badaand#324; historyczno-archeologicznych, wielce poand#380;yteczny dla tych, którym samodzielne wand#281;drówki and#347;cieand#380;kand#261; tajemnic siand#281; marzand#261;. Ale nie tylko aktywni "kopacze" sand#261; adresatami tej ksiand#261;and#380;ki. Miand#322;oand#347;nicy "przygodowego" sposobu poznawania dziejówmogand#261;, dziand#281;ki barwnej reporterskiej formule narracji, przeand#380;yand#263; przygodand#281;, nie ruszajand#261;c siand#281; z domu! Czeand#347;and#263; reportaand#380;y spisywanych "na gorand#261;co", w wykopie, ma jednak wyznaczone inne cele. Zapisy z woand#322;yand#324;skich poszukiwaand#324; doand#322;ów and#347;mierci naszych rodaków pomordowanych przez UPA na kresach, opisane mottem: "Jeand#380;eli zapomnimy o nich, Ty, Panie Boand#380;e, zapomnij o nas", sand#261; przejmujand#261;cym apelem do nas wszystkich. Podobnie rzecz siand#281; ma z piand#281;knand#261;, a juand#380; blednand#261;cand#261; legendand#261; powstania styczniowego. Autor udowadnia, and#380;e jest ona fantastycznym splotem zagadek czekajand#261;cych na cierpliwych zwiadowców historii. Dla tych zaand#347;, którzy mimo wszystko oczekujand#261; kontynuacji formuand#322;y tomu poprzedniego, "Z dziennika wypraw" zamyka zestaw tajemnic do odkrycia. I komukolwiek dopisze szczand#281;and#347;cie - nowa wiedza, jak i radoand#347;and#263;, band#281;dand#261; wspólne.