Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Maraton z blatu 2.0 Paweł Urbańczyk, Jakub Karp

Maraton z blatu 2.0  Paweł Urbańczyk, Jakub Karp

46.70

Producent: Inne Spacery
Kategoria: Książki
Opis: Nowa odsand#322;ona kultowej ksiand#261;and#380;ki z 2004 roku. Siedmioro maratoand#324;czyków odpowiada na 90 pytaand#324;. and#321;and#261;cznie 630 wypowiedzi - o sprzand#281;cie, sponsorach, treningu i taktyce na maratonach MTB!Autorzy przepytali siedmioro utytuand#322;owanych zawodników z polskiej sceny maratonów w kolarstwie górskim. Kaand#380;demu rozmówcy zadali te same pytania. Odpowiedzi na dane pytanie sand#261; zestawione obok siebie, dziand#281;ki czemu czytelnik z and#322;atwoand#347;ciand#261; moand#380;e porównaand#263; opiniand#281; kaand#380;dego z rozmówców.and#321;and#261;cznie 630 wypowiedzi daje kompleksowy obraz tego, co w and#347;wiecie maratonów MTB istotne.Wywiadu udzielili: Ewelina Ortyl, Adrian Brzózka, Bartosz Banach, Bogdan Czarnota, Tomasz Jajonek, Paweand#322; Urbaand#324;czyk oraz Zbigniew Krzeszowiec.Oprócz wywiadów ksiand#261;and#380;ka zawiera równieand#380; obszernand#261; czand#281;and#347;and#263; napisanand#261; wyand#322;and#261;cznie przez Pawand#322;a Urbaand#324;czyka.Autor opisuje dwa sezony treningowo-startowe ze swojego maratoand#324;skiego and#380;ycia. Opisuje - i to jak! Z detalami, wciand#261;gajand#261;co, bez kompromisów. Autor w swoim tekand#347;cie "Epika maratoand#324;czyka" odsand#322;ania siand#281; przed czytelnikiem kompletnie. Tydzieand#324; po tygodniu moand#380;na and#347;ledziand#263; jego zmagania z samym soband#261;. Wszystko to zwizualizowane w tabelach oraz oryginalnych dokumentach tworzonych wand#322;asnorand#281;cznie.Paweand#322; to tytan treningu. Liczba treningów i obciand#261;and#380;enia sand#261; zdumiewajand#261;ce. Z tekstu wynika, and#380;e autor byand#322; caand#322;kowicie skoncentrowany na kolarstwie. Przebudowaand#322; swojand#261; psychikand#281; tak, by odnosiand#263; sukces w maratonach. Liczyand#322; siand#281; kaand#380;dy detal. Od diety po relacje z rodzinand#261;.Jeszcze nikt w polskim kolarstwie tak bardzo nie odsand#322;oniand#322; kulisów treningów i startów.Poraand#380;ajand#261;ca lektura!