Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Maria Konopnicka. Rozwydrzona bezbożnica Iwona Kienzler

Maria Konopnicka. Rozwydrzona bezbożnica  Iwona Kienzler

27.99

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Maria Konopnicka kojarzy siand#281; przede wszystkim z "Rotand#261;", patriotycznand#261; pieand#347;niand#261; niemaland#380;e o randze hymnu narodowego, która pomagaand#322;a naszemu Polakom zachowaand#263; toand#380;samoand#347;and#263; narodowand#261; w ciand#281;and#380;kich czasach rozbiorów, wojen i okupacji. "Rotand#281;" chand#281;tnie wykorzystywaand#322;y and#347;rodowiska opozycyjne w czasach Polski Ludowej na rozmaitych manifestacjach patriotyczno-religijnych. Obecnie poetka ceniona jest bardzo przez koand#322;a konserwatywno-narodowe, gand#322;ównie za kluczowand#261; roland#281; jej twórczoand#347;ci w ksztaand#322;towaniu postawy moralnej i patriotyzmu wielu pokoleand#324;.Sand#322;awiand#261;c dokonania Konopnickiej, zapomina siand#281; o tym, iand#380; byand#322;a przede wszystkim kobietand#261;, uwikand#322;anand#261; w wyjand#261;tkowo skomplikowanand#261; sytuacjand#281; and#380;yciowand#261;. Co wiand#281;cej, band#322;and#281;dem byand#322;oby uznanie jej za "moralnand#261; opokand#281; Narodu". Wrand#281;cz przeciwnie - Konopnicka jawi siand#281; jako kobieta wyzwolona, niestroniand#261;ca od wolnych zwiand#261;zków ze znacznie mand#322;odszymi mand#281;and#380;czyznami, a w czasach, w jakich przyszand#322;o jej and#380;yand#263; and#347;rodowiska katolickie uznawaand#322;y jej twórczoand#347;and#263; za bardzo szkodliwand#261; i wymierzonand#261; nie tylko w Koand#347;cióand#322;, ale w chrzeand#347;cijaand#324;stwo i polskoand#347;and#263;.Co ciekawe, osobowoand#347;and#263; poetki wymyka siand#281; wszelkim schematom, nie da jej siand#281; wpasowaand#263; w and#380;adne ramki. Pozornie byand#322;a wspaniaand#322;and#261; matkand#261;, ucieleand#347;nieniem przysand#322;owiowej Matki Polki samotnie wychowujand#261;cej gromadkand#281; dzieci, ale kiedy tylko siand#281; choand#263; trochand#281; usamodzielniand#322;y, czym prand#281;dzej czmychnand#281;and#322;a z Warszawy, by przez bez maand#322;a dwadzieand#347;cia lat wieand#347;and#263; and#380;ycie nomadki i podróand#380;owaand#263; po caand#322;ej Europie. Choand#263; moand#380;na spotkaand#263; opiniand#281;, iand#380; byand#322;a feministkand#261;, po bliand#380;szym przyjrzeniu siand#281; losom pisarki, równieand#380; wydaje siand#281; to mocno naciand#261;gane. Ryzykownym jest takand#380;e uznanie jej za skandalistkand#281;, gdyand#380; typowi skandaliand#347;ci nie przejmujand#261; siand#281; ani krytykand#261;, ani opiniand#261; publicznand#261;, a tymczasem autorka "Prometeusza" bardzo dbaand#322;a o swój wizerunek... Niemaand#322;e sensacje i kontrowersje wywoand#322;uje sprawa jej relacji z mand#322;odszand#261; o dziewiand#281;tnaand#347;cie lat Mariand#261; Duland#281;biankand#261;, dobrze zapowiadajand#261;cand#261; siand#281; malarkand#261;, która swojand#261; karierand#281; poand#347;wiand#281;ciand#322;a walce o prawa kobiet i... opiece nad Konopnickand#261;.Niniejsza publikacja nie zajmuje siand#281; autorkand#261; "Naszej szkapy" jako pisarkand#261;, czy poetkand#261;, ale przedstawia jand#261; jako kobietand#281; uwikand#322;anand#261; w skomplikowane zwiand#261;zki emocjonalne oraz borykajand#261;cand#261; siand#281; z problemami and#380;ycia codziennego.