Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Maria SkłodowskaCurie. Złodziejka mężów. Życie i miłości Iwona Kienzler

Maria SkłodowskaCurie. Złodziejka mężów. Życie i miłości  Iwona Kienzler

27.83

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Maria Skand#322;odowska-Curie byand#322;a wybitnand#261; osobowoand#347;ciand#261;: jako pierwsza przedstawicielka pand#322;ci piand#281;knej w 1893 roku uzyskaand#322;a licencjat nauk fizycznych i matematycznych na Sorbonie, byand#322;a pierwszand#261; kobietand#261;-profesorem Sorbony, pierwszand#261; kobietand#261; i jednand#261; z czterech osób, której przyznano dwukrotnie Nagrodand#281; Nobla. Nasza rodaczka jest teand#380; pierwszand#261; i jedynand#261; kobietand#261;, spoczywajand#261;cand#261; w paryskim Panteonie i jednoczeand#347;nie pierwszand#261; osoband#261; tam pochowanand#261;, o innej niand#380; francuska, narodowoand#347;ci. Publikacja Iwony Kienzler opowiada o Skand#322;odowskiej nie tylko jako o wybitnej uczonej i jej odkryciach, ale o kobiecie, kochajand#261;cej i odtrand#261;conej przez ukochanego, której przyszand#322;o przeand#322;amywaand#263; kand#322;amliwe stereotypy, która kochaand#322;a i dla miand#322;oand#347;ci gotowa byand#322;a wiele poand#347;wiand#281;ciand#263;. Autorka przedstawia Skand#322;odowskand#261; takand#380;e jako and#380;onand#281; i samotnand#261; matkand#281;, bardziej lub mniej udanie and#322;and#261;czand#261;cand#261; obowiand#261;zki wychowawcze z pracand#261; naukowand#261;, wiele miejsca poand#347;wiand#281;cajand#261;c jej skomplikowanym relacjom z córkami.