Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Matematyka. Encyklopedia, Greg

Matematyka. Encyklopedia, Greg

25.51

Producent: Greg
Kategoria: Książki
Opis: Encyklopedia Matematyka to kompendium wiedzy przeznaczone zarówno dla uczniów szkoand#322;y podstawowej, gimnazjum jak i szkóand#322; ponadgimnazjalnych oraz studentów. Dziand#281;ki zawartym w niej informacjom band#281;dziesz mógand#322; otrzymaand#263; pozytywnand#261; ocenand#281; z odpowiedzi ustnej, zaliczyand#263; kaand#380;dy sprawdzian, a takand#380;e przygotowaand#263; siand#281; do egzaminu gimnazjalnego, matury, kolokwium, czy egzaminu zaliczeniowego.