Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Meandry miłości Waldemar Furmanek

Meandry miłości  Waldemar Furmanek

50.07

Producent: Fosze
Kategoria: Książki
Opis: Meandry miand#322;oand#347;ci to kolejna praca z cyklu monografii poand#347;wiand#281;conych pedagogicznym problemom miand#322;oand#347;ci. Naleand#380;and#261; do niego nastand#281;pujand#261;ce ksiand#261;and#380;ki: Miand#322;oand#347;and#263; - zagubiona wartoand#347;and#263; wspóand#322;czesnej pedagogiki; Rozwój rozumienia miand#322;oand#347;ci oraz znajdujand#261;cy siand#281; w opracowaniu tom Deficyt miand#322;oand#347;ci.Meandry dotyczand#261; drogi, ale takand#380;e bezdroand#380;y, wertepów i manowców, po jakich moand#380;e zmierzaand#263; czand#322;owiek doand#347;wiadczajand#261;cy swojej miand#322;oand#347;ci. Treand#347;ciand#261; ksiand#261;and#380;ki sand#261; tylko niektóre z trudnoand#347;ci i kand#322;opotów tworzand#261;cych ten zand#322;oand#380;ony labirynt siatki pedagogicznej problematyki miand#322;oand#347;ci.Znacznand#261; czand#281;and#347;and#263; objand#281;toand#347;ci ksiand#261;and#380;ki poand#347;wiand#281;camy miand#322;oand#347;ci w rodzinie, jako niezastand#261;pionemu and#347;rodowisku, które kreuje i przekazuje miand#322;oand#347;and#263;. Jedynie dom rodzinny, który szanuje kaand#380;dego czand#322;owieka, przekazuje tand#281; wartoand#347;and#263; dalej, mand#322;odszemu pokoleniu. Dziand#347; tego mand#322;odzieand#380;y brakuje najbardziej. Zagroand#380;enie wand#322;asnej godnoand#347;ci i wartoand#347;ci domu rodzinnym powoduje, and#380;e czand#322;owiek staje siand#281; podatny na manipulacjand#281; i szuka oparcia w grupie rówieand#347;niczej. Czy go znajduje?