Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Mechanika gazów [KSIĄŻKA]

Mechanika gazów [KSIĄŻKA]

56.64

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: W ksiand#261;and#380;ce przedstawiono podstawowe prawa i metody obliczania ustalonych jednowymiarowych przepand#322;ywów gazów, w tym: - wyprowadzenie równaand#324; praw zachowania masy, pand#281;du i energii dla gazów - okreand#347;lenie, warunki wystand#281;powania i klasyfikacjand#281; rodzajów przepand#322;ywów - analizand#281; wand#322;aand#347;ciwoand#347;ci fizycznych adiabatycznych i izotermicznych strumieni gazu w warunkach przepand#322;ywów pod- i naddand#378;wiand#281;kowych, z uwzgland#281;dnieniem tarcia i wymiany ciepand#322;a - opis warunków dopuszczalnoand#347;ci pomijania and#347;ciand#347;liwoand#347;ci strumienia gazu - dwie graficzno-analityczne metody adiabatycznych i izotermicznych przepand#322;ywów gazów w rurociand#261;gach. Publikacja ma charakter podrand#281;cznika akademickiego do przedmiotu mechanika pand#322;ynów, w czand#281;and#347;ci dotyczand#261;cej mechaniki gazów, wykand#322;adanego na wydziaand#322;ach mechanicznych, inand#380;ynierii chemicznej oraz inand#380;ynierii and#347;rodowiska na uczelniach technicznych. Ksiand#261;and#380;kand#281; polecamy równieand#380; inand#380;ynierom zajmujand#261;cym siand#281; projektowaniem i eksploatacjand#261; róand#380;norodnych przemysand#322;owych instalacji gazowych.