Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Medaliony Zofia Nałkowska

Medaliony  Zofia Nałkowska

11.74

Producent: Greg
Kategoria: Książki
Opis: Historia and#347;wiata obfituje w wydarzenia wzniosand#322;e i piand#281;kne, jak równieand#380; w takie, o których wszyscy chcielibyand#347;my zapomnieand#263;, wypeand#322;niajand#261;ce najczarniejsze karty historii. To wand#322;aand#347;nie literatura jest noand#347;nikiem prawdy, nie pozwala zapomnieand#263; o niechcianej i niewygodnej rzeczywistoand#347;ci.Medaliony to miniatury prozatorskie, przekazujand#261;ce wstrzand#261;sajand#261;ce fakty z czasów II wojny and#347;wiatowej. W oszczand#281;dny sposób ale nie przebierajand#261;c w sand#322;owach Naand#322;kowska opowiada ustami ofiar, and#347;wiadków, pokrzywdzonych, ocalonych o historii, która niestety siand#281; wydarzyand#322;a. To and#347;wiatowej wagi and#347;wiadectwo ludzkiej krzywdy nikogo nie pozostawi obojand#281;tnym.Lektura bezwzgland#281;dnie obowiand#261;zkowa.