Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Mediacje gospodarcze Aleksander Binsztok

Mediacje gospodarcze  Aleksander Binsztok

56.21

Producent: Wyd.Marina
Kategoria: Książki
Opis: Z recenzji:Publikacja podejmuje problematykand#281; bardzo aktualnand#261; i waand#380;nand#261; w nowoczesnym systemie gospodarczym, w którym swoboda dziaand#322;alnoand#347;ci and#322;and#261;czy siand#281; z ryzykiem konfliktów. Mediacja zamiast sand#261;dowych procesów and#150; to dobry kierunek. Autorzy piszand#261; w duchu poradnika, z duand#380;and#261; uwagand#261; dla praktycznej przydatnoand#347;ci swych tekstów. Jest to wiand#281;c and#347;wietny zbiór prac, band#281;dand#261;cy rzetelnym podrand#281;cznikiem wprowadzajand#261;cym w and#347;wiat mediacji.Prof. zw dr hab. Zbigniew Nand#281;ckiKsiand#261;and#380;ka jest aktualnym i nowoczesnym kompendium wiedzy o efektywnym prowadzeniu mediacji gospodarczej, przedstawionym w przystand#281;pny, jednakand#380;e profesjonalny sposób. Zaand#322;and#261;czone wzory dokumentów stanowiand#261; nieocenionand#261; praktycznand#261; pomoc. Adresatem tej propozycji wydawniczej sand#261; nie tylko mediatorzy, ale wszyscy zainteresowani ugodowym rozwiand#261;zywaniem sporów gospodarczych.Agnieszka Rand#281;kasSand#281;dzia Sand#261;du Okrand#281;gowego w Czand#281;stochowie,Gand#322;ówny specjalista w Departamencie Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwoand#347;ciKsiand#261;and#380;ka stanowi wartoand#347;ciowand#261; pomoc w przygotowaniu do rozwiand#261;zywania konfliktów oraz prowadzeniu mediacji. Ze wzgland#281;du na róand#380;norodnoand#347;and#263; omawianych problemów publikacja jest waand#380;nym and#378;ródand#322;em wiedzy zarówno dla profesjonalistów, w tym samych mediatorów, jak i dla kaand#380;dego zainteresowanego tym tematem.Krystian MularczykRadca Prawny, Czand#322;onek kolegium redakcyjnego kwartalnika ADR. Arbitraand#380; i Mediacja