Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Mędrzec kaźni Tomasz Kowalski

Mędrzec kaźni  Tomasz Kowalski

29.20

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: Wiosna 1939 roku, Paryand#380;. Wojna wisi w powietrzu. Amerykaand#324;ski dziennikarz przyjeand#380;dand#380;a, by przeprowadziand#263; wywiad z miejskim katem. Mand#322;ody czand#322;owiek ma w gand#322;owie dokand#322;adny scenariusz rozmowy, ostatecznie jest profesjonalistand#261;. Nie podejrzewa, and#380;e w jego planach coand#347; mógand#322;by zmieniand#263; straszy pan, który co prawda przez caand#322;e lata wykonywaand#322; doand#347;and#263; krwawand#261; profesjand#281;, ale tak naprawdand#281; nie ma pojand#281;cia czego oczekuje przeciand#281;tny czytelnik gazety.Autor zadbaand#322;, and#380;ebyand#347;my otrzymali wysmakowanand#261; opowieand#347;and#263;, która jest jednoczeand#347;nie waand#380;nym gand#322;osem w dyskusji nie tylko o karze gand#322;ównej, ale wszelkich zinstytucjonalizowanych formach zabijania i naszym przyzwoleniu na nie. Kameralna apokalipsa w mieszkaniu na trzecim piand#281;trze paryskiej kamienicy uand#347;wiadamia, and#380;e od pytaand#324; o and#378;ródand#322;a powszechnej hipokryzji nie ma ucieczki.