Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Metamarketing Wacław Smid

Metamarketing  Wacław Smid

36.40

Producent: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu
Kategoria: Książki
Opis: 'W tej najnowszej pracy Wacand#322;awa and#346;mida podejmuje siand#281; skonfrontowania klasycznych definicji z dziedziny marketingu z pojand#281;ciami z innych dziaand#322;ów nauki jak filozofia, psychologia, logika i socjologia odnoszand#261;cych siand#281; do podobnych jego zdaniem problemów rozpatrywanych jedynie w tej pand#322;aszczyand#378;nie. Celem przedsiand#281;wziand#281;cia ma byand#263; nowe spojrzenie na marketing w teorii i praktyce i wynikajand#261;ce z tego wymierne efekty w bieand#380;and#261;cej dziaand#322;alnoand#347;ci. Punktem wyjand#347;ciowym do rozwaand#380;aand#324; sand#261; kwestie, opozycji miand#281;dzy technologiand#261; a psychikand#261;, opór spoand#322;eczny wobec zmian, próba syntezy wartoand#347;ci wyand#380;szych i pragmatyzmu , moand#380;liwoand#347;and#263; kreowania wielkich indywidualnoand#347;ci w procesie ich ksztaand#322;cenia i treningu.' Od Wydawcy