Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Metody organizatorskie [KSIĄŻKA]

Metody organizatorskie [KSIĄŻKA]

36.48

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Zakres i tempo zmian, jakie zachodzand#261; w organizacji i jej otoczeniu, wymuszajand#261; potrzeband#281; ciand#261;gand#322;ego doskonalenia systemu zarzand#261;dzania. Skuteczna realizacja tego procesu wymaga odpowiednich strategii i metod badawczych. Ksiand#261;and#380;ka prezentuje klasyczne i wspóand#322;czesne metody organizatorskie doskonalenia systemu zarzand#261;dzania organizacjand#261;, zwracajand#261;c szczególnand#261; uwagand#281; m. in. na: istotand#281; systemu zarzand#261;dzania oraz pand#322;aszczyzny i strategie jego doskonalenia; zasady, podejand#347;cia i metody racjonalizacji struktur organizacyjnych, w tym koncepcjand#281; lean administration i wybrane metody etatyzacji w podsystemie zarzand#261;dzania, strategie i metody doskonalenia zarzand#261;dzania informacjand#261; oraz wybrane aspekty bezpieczeand#324;stwa informacyjnego i mozliwoand#347;ci wykorzystania technologii informacyjnych w zarzand#261;dzaniu informacjand#261; i wiedzand#261;, instrumentarium wartoand#347;ciowania i taryfikacji pracy w podsystemie zarzand#261;dzania, w tym metodykand#281; projektowania metod zakand#322;adowych, wybrane analityczno-punktowe metody wartoand#347;ciowania stanowisk kierowniczych oraz profili kompetencyjnych stanowisk organizacyjnych i technikand#281; projektowania zakand#322;adowych siatek i tabel pand#322;ac zasadniczych, koncepcjand#281; performance management i modele premiowania wspóand#322;zaleand#380;nego; przykand#322;ady praktycznych zastosowaand#324; prezentowanych koncepcji i metod. Publikacja jest skierowana zarówno do pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni ekonomicznych i inand#380;ynierskich na kierunkach menedand#380;erskich oraz studiach podyplomowych, jak i do praktyków - menedand#380;erów i organizatorów prowadzand#261;cych badania i realizujand#261;cych projekty w zakresie doskonalenia systemu zarzand#261;dzania.