Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki [KSIĄŻKA]

Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki [KSIĄŻKA]

59.54

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Podrand#281;cznik zawiera zbiór zadaand#324; z mechaniki ogólnej, uzupeand#322;niony syntetycznym omówieniem metod ich rozwiand#261;zywania. Zadania obejmujand#261;, zgodnie z programem obowiand#261;zujand#261;cym na uczelniach technicznych, zagadnienia z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki. Kaand#380;dy rozdziaand#322; rozpoczyna siand#281; krótkim omówieniem podstawowych praw, wzorów i równaand#324;. Nastand#281;pnie przedstawiona jest analiza kilku przykand#322;adów oraz podany zestaw zadaand#324; do samodzielnej pracy, opatrzony wskazówkami i uwagami uand#322;atwiajand#261;cymi wybór odpowiedniej metody rozwiand#261;zania, a takand#380;e odpowiedziami umoand#380;liwiajand#261;cymi zweryfikowanie poprawnoand#347;ci obliczeand#324;. Ksiand#261;and#380;ka pozwala sprawdziand#263; i utrwaliand#263; wiedzand#281; z mechaniki.