Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Metrologia elektryczna [KSIĄŻKA]

Metrologia elektryczna [KSIĄŻKA]

66.23

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Podrand#281;cznik Metrologia elektryczna od wielu lat cieszy siand#281; niesand#322;abnand#261;cym powodzeniem nie tylko wand#347;ród studentów, ale równieand#380; licznej grupy inand#380;ynierów. Popularnoand#347;and#263; zawdziand#281;cza starannemu doborowi materiaand#322;u, przystand#281;pnemu sposobowi prezentowania trudnych zagadnieand#324; pomiarowych oraz systematycznym aktualizacjom treand#347;ci. W kolejnym jedenastym wydaniu omówiono: podstawowe pojand#281;cia metrologiczne, metody oceny dokand#322;adnoand#347;ci pomiarów, elementy teorii eksperymentu, przetworniki i przyrzand#261;dy pomiarowe, wzorce jednostek elektrycznych i and#378;ródla sygnaand#322;ów wzorcowych, czujniki i przetworniki wielkoand#347;ci nieelektrycznych, ukand#322;ady i systemy pomiarowe, organizacjand#281; krajowej sand#322;uand#380;by miar.