Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Mężczyzna i one Jan Nowicki

Mężczyzna i one  Jan Nowicki

34.49

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Wybitny polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, pedagog postanowiand#322; w swojej najnowszej ksiand#261;and#380;ce podzieliand#263; siand#281; z czytelnikami swoimi refleksami, pomysand#322;ami i wiedzand#261; o tym, na czym zna siand#281; jak maand#322;o kto - o kobietach. Kochaand#322; je zawsze i kocha teraz, a i one odwzajemniajand#261;, i to do entej potand#281;gi, uczucie sympatii band#261;dand#378; uwielbienia, oddania band#261;dand#378; przyjaand#378;ni. Nadszedand#322; wiand#281;c czas, aby nagromadzonand#261; przez caand#322;e and#380;ycie wiedzand#281; przelaand#263; na papier, po czand#281;and#347;ci z pomocand#261; Katarzyny Zimmerer, która pytaniami i komentarzami kieruje rozbiegane czasem myand#347;li Pana Jana ku pewnemu uporzand#261;dkowaniu.Tekst, mimo wielkoand#347;ci tematu, tryska humorem, ale humorem refleksyjnym, który sprawia czytelnikowi niewand#261;tpliwand#261; satysfakcjand#281;. Ale oddajmy gand#322;os autorowi, który upowaand#380;niand#322; wydawnictwo do zacytowania fragmentu pewnej wiand#281;kszej caand#322;oand#347;ci. Pisze w nim o diable, lecz... "Jestem w kaand#380;dym wieku - miand#322;e Panie. Bywam na przemian stary i mand#322;ody. Dobry albo zand#322;y. Zupeand#322;nie jak Wy. Mogand#281;, jeand#347;li zechcand#281;, byand#263;: ryband#261;, ptakiem, kobietand#261;, band#261;dand#378; siekierkand#261;. Fruwam sobie - za pan brat - z wiatrem wywracajand#261;cym okrand#281;ty. Razem ze sand#322;oand#324;cem wypalam trawy. Skryty w tykaniu and#347;ciennego zegara odmierzam Wasz drogocenny czas. Jestem land#281;kiem pozbawionym (w jakimand#347; sensie) skóry, krwi i koand#347;ci. Strachem, bez którego niepodobna and#380;yand#263;. Ciand#261;gle czymand#347; zajand#281;ty. Zamyand#347;lony. Przewaand#380;anie rozbawiony. Ale takand#380;e smutny. Co wy byand#347;cie beze mnie zrobili? Bez mojej tolerancji, skand#322;onnoand#347;ci do and#380;artu i prawdziwych wzruszeand#324;? Jestem - w gruncie rzeczy - przewodnikiem po and#347;cieand#380;kach piekielnej frajdy i zmysand#322;owej przyjemnoand#347;ci and#380;ycia.""Ta ksiand#261;and#380;ka jest ksiand#261;and#380;ka dla przeciwników and#380;yciowej filozofii Jana Nowickiego. Dla tych, którzy siand#281; go bojand#261; i nie lubiand#261;, bo ich wkurwia swym stanowczym and#347;wiatopogland#261;dem lejand#261;cego na wszystko aktora prawie ze Skolimowa. [...] Band#281;dand#261; zaskoczeni, and#380;e brawurowa biografia, wielki haand#322;as i celna zand#322;oand#347;liwoand#347;and#263; to cudowny mundur bojowy, który aktor zakand#322;ada, gdy idzie wadziand#263; siand#281; z rzeczywistoand#347;ciand#261;."Kuba Wojewódzki"Masz ten czar nienabyty, niewyand#263;wiczony i dla wiand#281;kszoand#347;ci and#347;miertelników nieosiand#261;galny. Talent, który jest poza sztukand#261;, poza aktorstwem i poza literaturand#261;. Na czym to dokand#322;adnie polega nie wie nikt, z grubsza polega to na tym, and#380;e kaand#380;dy kto siand#281; z Toband#261; zetknie, chce z Toband#261; byand#263;, chce z Toband#261; obcowaand#263;, chce sand#322;uchaand#263; tego co mówisz i bez wzgland#281;du na to czy kobietand#261; jest czy mand#281;and#380;czyznand#261; - chce mieand#263; z toband#261; miand#322;oand#347;and#263;. O sprawie duchowej teraz mówiand#281;, nie o zewnand#281;trznych gestach."Jerzy Pilch