Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Między Hitlerem a Stalinem Hans von Herwarth

Między Hitlerem a Stalinem  Hans von Herwarth

31.57

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Hans von Herwarth (ur. 1904 r., zm. 1999 r.), potomek patrycjuszowskiego rodu z Augsburga, peand#322;niand#322; w latach trzydziestych funkcjand#281; osobistego sekretarza ambasadora Niemiec w Moskwie. Przez jego rand#281;ce przechodziand#322;y najtajniejsze dokumenty dotyczand#261;ce negocjacji radziecko-niemieckich, zakoand#324;czonych podpisaniem paktu Ribbentrop-Moand#322;otow 23 sierpnia 1939 roku. W kilka godzin po zawarciu tego zand#322;owrogiego porozumienia Hans von Herwarth przekazaand#322; peand#322;ny tekst tajnego protokoand#322;u do ukand#322;adu radziecko niemieckiego pracownikowi ambasady USA w ZSRR. A wiand#281;c Zachód wiedziaand#322;, co siand#281; and#347;wiand#281;ci jeszcze przed 1 wrzeand#347;nia 1939 roku. Dlaczego nie zareagowaand#322; zdecydowanie, dlaczego nie wspomógand#322; polskiego sojusznika? Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej w czerwcu 1941 roku Hans von Herwarth naleand#380;aand#322; do inicjatorów tworzenia radzieckich oddziaand#322;ów ochotniczych, w tym formacji generaand#322;a Andrieja Wand#322;asowa. Uczestniczyand#322; teand#380; w dziaand#322;aniach antyhitlerowskiego ruchu oporu w armii niemieckiej, wspomagaand#322; puand#322;kownika Clausa von Stauffenberga w przygotowaniach do zamachu na fanduuml;hrera III Rzeszy. Wszystkie te pasjonujand#261;ce, do niedawna przemilczane wydarzenia przewijajand#261; siand#281; na kartach niniejszych wspomnieand#324;. Nie brakuje teand#380; informacji o radzieckiej rzeczywistoand#347;ci lat 1931-1939, a takand#380;e ciekawostek z and#380;ycia sfer dyplomatycznych i wojskowych. Autentyzm i sensacja historyczna najwyand#380;szej próby.