Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Miłość zagubiona wartość współczesnej pedagogiki Waldemar Furmanek

Miłość  zagubiona wartość współczesnej pedagogiki  Waldemar Furmanek

41.43

Producent: Fosze
Kategoria: Książki
Opis: Potrzeba szerokich badaand#324; i refleksji nad problematykand#261; miand#322;oand#347;ci wynika z zaand#322;oand#380;enia, iand#380; misjand#261; dziaand#322;alnoand#347;ci pedagogicznej jest wielorakie wspomaganie rozwoju czand#322;owieczeand#324;stwa w czand#322;owieku. Miand#322;oand#347;and#263; jest zjawiskiem towarzyszand#261;cym czand#322;owiekowi od poczand#281;cia do and#347;mierci, dlatego owo wspomaganie powinno dotyczyand#263; takand#380;e wzrastania w miand#322;oand#347;ci.Ksiand#261;and#380;ka Miand#322;oand#347;and#263; and#150; zagubiona wartoand#347;and#263; wspóand#322;czesnej pedagogiki jest pierwszym tomem cyklu prac poand#347;wiand#281;conych niezbadanej wciand#261;and#380; tajemnicy miand#322;oand#347;ci czand#322;owieka. Wychowanie jest dzieand#322;em miand#322;oand#347;ci; dlatego powinno byand#263; przede wszystkim oparte na podwalinach prawdy i miand#322;oand#347;ci (Marcelina Darowska).Treand#347;and#263; ksiand#261;and#380;ki stanowi swoistand#261; podbudowand#281; teoretycznand#261; prezentowanych w kolejnych monografiach problemów. Na caand#322;y cykl prac z zakresu pedagogicznej problematyki miand#322;oand#347;ci and#150; obok tej monografii - skand#322;adajand#261; siand#281; nastand#281;pujand#261;ce ksiand#261;and#380;ki:Rozwój rozumienia miand#322;oand#347;ciMeandry miand#322;oand#347;ciDeficyt miand#322;oand#347;ciProf. zw. dr hab. Waldemar Furmanek jest autorem licznych opracowaand#324; dotyczand#261;cych wartoand#347;ci w pedagogice. W wydanych pod jego redakcjand#261; pracach zbiorowych jest takand#380;e tom Miand#322;oand#347;and#263; jako wartoand#347;and#263; we wspóand#322;czesnej pedagogice (Rzeszów 2009), do którego nawiand#261;zuje treand#347;and#263; prezentowanej ksiand#261;and#380;ki.