Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Mój Chory De Sade (twarda) Elwira Watała [KSIĄŻKA]

Mój Chory De Sade (twarda)  Elwira Watała [KSIĄŻKA]

41.14

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Jego zewnand#281;trzny wygland#261;d i jego dusza nadal pozostajand#261; tajemnicand#261;, tego pragnand#261;and#322; i to udaand#322;o mu siand#281; osiand#261;gnand#261;and#263;. I jeszcze pragnand#261;and#322;, and#380;eby o nim zapomniano. Na ponad sto lat przed Freudem, markiz de Sade zajrzaand#322; w gand#322;and#261;b ludzkiej podand#347;wiadomoand#347;ci i sam siand#281; tego przestraszyand#322;. Kim jest czand#322;owiek? Dzikand#261; bestiand#261; owand#322;adniand#281;ta okrutnand#261; and#380;and#261;dzand#261;? Bestiand#261; znajdujand#261;ca seksualnand#261; satysfakcjand#281; w zadawaniu ofierze bólu? Uciec w nicoand#347;and#263;, w zapomnienie... Markizowi nie udaand#322;o siand#281; nigdy. Czytano go, w osiemnastym wieku z rumieand#324;cem wstydu, nocand#261;, w dzieand#324; chowajand#261;c ksiand#261;and#380;kand#281; pod poduszkand#281;. W dziewiand#281;tnastym wieku przeklinajand#261;c, zabraniajand#261;c, krytykujand#261;c i nazywajand#261;c zand#322;odziejem i zboczeand#324;cem. W dwudziestym wieku w zamyand#347;leniu wgand#322;and#281;biajand#261;c jego filozofiand#281; zboczenia. W dwudziestym pierwszym wieku nastand#261;piand#322; renesans twórczoand#347;ci markiza.De Sade bulwersuje i fascynuje, wywoand#322;uje gniew, rozpacz, nienawiand#347;and#263; i nikogo nie pozostawia obojand#281;tnym.