Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Mój lejtnant. Wspomnienia obrońcy Leningradu Danił Granin

Mój lejtnant. Wspomnienia obrońcy Leningradu  Danił Granin

27.37

Producent: Inicjał Wydawnictwo
Kategoria: Książki
Opis: Mój lejtnant and#150; to nie kolejny obraz wojny z zwyciand#281;skimi marszami i bohaterskimi wyczynami. To spojrzenie na sowieckand#261; wojnand#281; ojczyand#378;nianand#261; od wewnand#261;trz, nie z pozycji generaand#322;ów i marszaand#322;ków, lekkand#261; rand#281;kand#261; wysyand#322;ajand#261;cych do piekand#322;a caand#322;e armie, lecz z okopów i transzei. Na tle potwornoand#347;ci wojny autor daje moand#380;liwoand#347;and#263; zwierzenia siand#281; zwykand#322;emu lejtnantowi, jednemu z tych, o and#347;mierci których oficjalne komunikaty zawiadamiaand#322;y, jak o and#132;nieznacznych stratach w walkach lokalnychand#148;.Na stronach ksiand#261;and#380;ki and#380;yjand#261; kaand#380;dy swoim and#380;yciem dwie róand#380;ne postaci: jeden mand#322;ody and#150; impulsywny, zuchwaand#322;y, romantyczny, i drugi and#150; mand#261;dry, znajand#261;cy wartoand#347;and#263; and#380;ycia i potrafiand#261;cy przeciwstawiaand#263; siand#281; okolicznoand#347;ciom. I kaand#380;dy ma swojand#261; racjand#281;...Ta niezwykle prawdziwa i wzruszajand#261;ca ksiand#261;and#380;ka w wiand#281;kszoand#347;ci oparta jest na wspomnieniach autora i jest jego swoistym rozrachunkiem z wojennand#261; mand#322;odoand#347;ciand#261;, ideaand#322;ami, wiarand#261; w and#347;wietlanand#261; przyszand#322;oand#347;and#263;.Mój lejtnat w 2012 zostaand#322; uznany za najlepszand#261; ksiand#261;and#380;kand#281; w rosyjskim konkursie literackim and#132;Bolszaja Knigaand#148;.,,Nie chciaand#322;em pisaand#263; o wojnie, miaand#322;em inne tematy, lecz moja wojna pozostawaand#322;a nietkniand#281;tand#261;, byand#322;a jedynand#261; wojnand#261; w historii drugiej wojny and#347;wiatowej, która toczyand#322;a siand#281; dwa i póand#322; roku w okopach and#150; przez 900 dni blokady. and#379;yliand#347;my i walczyliand#347;my w okopach, chowaliand#347;my polegand#322;ych, przeand#380;yliand#347;my tam najciand#281;and#380;sze chwile swego and#380;ycia".D. A. GraninDaniiand#322; Aleksandrowicz Granin (wand#322;aand#347;c. nazwisko German) (ur. 1.01.1919). Absolwent Politechniki w Leningradzie. Rosyjski pisarz, eseista, autor powieand#347;ci psychologicznych i obyczajowych. Przeszedand#322; caand#322;and#261; wojnand#281; ojczyand#378;nianand#261; w jednostkach pancernych. Od 1989 roku prezes rosyjskiego Pen Clubu. Obecnie równieand#380; prezes Miand#281;dzynarodowej Fundacji Charytatywnej im. D. S. Lichaczowa.W Polsce znany jest czytelnikom z ksiand#261;and#380;ek: Poszukiwacze (1956), Po and#347;lubie (1959), Naprzeciw burzy (1964), Pejzaand#380; (1987), Ksiand#281;gi blokady (1982, wspóand#322;autor A. Adamowicz).