Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Mój pierwszy słownik wyrazów obcych Katarzyna Ćwiękała

Mój pierwszy słownik wyrazów obcych  Katarzyna Ćwiękała

9.99

Producent: Greg
Kategoria: Książki
Opis: Na co dzieand#324; czand#281;sto nie zdajemy sobie sprawy, jak wielu sand#322;ów pochodzenia obcego uand#380;ywamy oraz z jakiego jand#281;zyka pochodzand#261;. Wiedza ta szczególnie potrzebna jest dzieciom w szkole. Mój pierwszy sand#322;ownik wyrazów obcych prezentuje obszerny wybór wyrazów pochodzenia obcego, które zostaand#322;y wyjaand#347;nione w przystand#281;pny sposób. Co waand#380;ne, sand#322;ownik zawiera wyand#322;and#261;cznie sand#322;owa najpotrzebniejsze dzieciom. Przy kaand#380;dym wyrazie podano, z jakiego jand#281;zyka siand#281; wywodzi.Najwiand#281;kszym atutem sand#261; fabularyzowane hasand#322;a, które opowiadajand#261; o and#380;yciu i przygodach bohatera - ucznia szkoand#322;y podstawowej, zmagajand#261;cego siand#281; z zawiand#322;oand#347;ciami jand#281;zyka. Jest indywidualistand#261; heroicznie poprawiajand#261;cym swojand#261; kondycjand#281;, negocjuje oceny w szkole, jest optymistand#261;... i dowiaduje siand#281;, co to wszystko znaczy. Dziand#281;ki temu sand#322;ownik moand#380;na czytaand#263; jak ksiand#261;and#380;kand#281;, a przy okazji uczyand#263; siand#281; najczand#281;and#347;ciej spotykanych sand#322;ów pochodzenia obcego.Caand#322;oand#347;and#263; uzupeand#322;niajand#261; piand#281;kne, zabawne ilustracje.Serdecznie polecamy!