Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Moja służba w grupie bojowej Lenzer Fritz Elsasser

Moja służba w grupie bojowej Lenzer  Fritz Elsasser

19.71

Producent: Vesper
Kategoria: Książki
Opis: O zdolnoand#347;ciach przywódczych Lenzera and#347;wiadczy fakt, iand#380; w krótkim czasie udaand#322;o mu siand#281; na tyle odbudowaand#263; nasze morale, and#380;e mógand#322; znów na nas liczyand#263;. Po ponownym podziale kompanii zostaand#322;em znowu dowódcand#261; plutonu i otrzymaand#322;em specjalne zadanie podczas udziaand#322;u w walkach ulicznych oraz dodatkowo dwa ciand#281;and#380;kie karabiny maszynowe. Okazaand#322;o siand#281;, and#380;e broand#324; ta byand#322;a skuteczna w zwalczaniu atakujand#261;cej piechoty nawet podczas strzelania z duand#380;ej odlegand#322;oand#347;ci. Staraliand#347;my siand#281; likwidowaand#263; snajperów i wypand#322;aszaand#263; ich ze stanowisk, strzelajand#261;c w elewacje i okna domów ciand#261;gand#322;ym ogniem. Mieliand#347;my wystarczajand#261;co duand#380;o amunicji, by stosowaand#263; takand#261; taktykand#281;.Lenzer wyjaand#347;niand#322; nam wszystkim, and#380;e koniec Festung Posen jest bliski, i zezwoliand#322; kaand#380;demu na podjand#281;cie próby wyand#322;amania. Mój stan zdrowia nie pozwalaand#322; jednak na uczestniczenie w takiej akcji. Sam Lenzer pozostaand#322; z kilkoma ofi cerami swojego sztabu w Cytadeli i dostaand#322; siand#281; do niewoli. Tych and#380;oand#322;nierzy, którzy nie mogli braand#263; udziaand#322;u w wyand#322;amaniu, skierowano do innej czand#281;and#347;ci lazaretu. Tam po raz kolejny zajand#261;and#322; siand#281; nami lekarz, który nakazaand#322; nam równieand#380; zand#322;oand#380;yand#263; na skrzyni naszand#261; broand#324;. Zniszczyand#322;em wówczas swojand#261; ksiand#261;and#380;eczkand#281; wojskowand#261; i wszystkie inne rzeczy, które mogand#322;y wskazywaand#263; na to, and#380;e sand#322;uand#380;yand#322;em w Waff en-SS.