Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Montaillou. Wioska heretyków 12941324 Emmanuel Le Roy Ladurie

Montaillou. Wioska heretyków 12941324  Emmanuel Le Roy Ladurie

42.99

Producent: Vesper
Kategoria: Książki
Opis: Czy historia and#347;redniowiecznych wieand#347;niaków moand#380;e staand#263; siand#281; bestsellerem? Publikacja niezwykand#322;ej ksiand#261;and#380;ki Emmanuela Le Roy Ladurie, który zyskaand#322; opiniand#281; jednego z najbardziej oryginalnych i wszechstronnych historyków na and#347;wiecie, udowodniand#322;a, and#380;e moand#380;e. W recenzjach powracajand#261; entuzjastyczne opinie, and#380;e Montaillou jest arcydzieand#322;em, w którym autor przywraca do and#380;ycia "prawdziwych chand#322;opów z krwi i koand#347;ci" i o magicznym, niemal hipnotycznym efekcie, który ta ksiand#261;and#380;ka wywoand#322;uje. Dynamizujand#261;ce narracjand#281; dialogi oraz panoramiczne opisy stanowiand#261; tand#322;o rozwaand#380;aand#324; na temat czternastowiecznej kultury chand#322;opskiej, poruszajand#261;c m.in. kwestie seksualnoand#347;ci, panujand#261;cych wówczas relacji rodzinnych, stosunku do ziemi, przestrzeni i czasu, zmarand#322;ych i wiary. Urok dzieand#322;a francuskiego historyka polega na jej powieand#347;ciowym, jeand#380;eli chodzi o styl, oraz pastoralnym i niemaland#380;e utopijnym, jeand#380;eli chodzi o przedstawianand#261; tam wizjand#281; przeszand#322;ego and#347;wiata, charakterze. "Co w latach 1290-1325 wprawia w ruch czand#322;owieka z Montaillou, powoduje, and#380;e biega on i wibruje? Jakie sand#261; zasadnicze motywacje czy zainteresowania, które ponad podstawowymi pulsacjami biologicznymi (poand#380;ywienie, seks) nadajand#261; sens jego egzystencji"? - pyta Le Roy Ladurie. Czytelnikowi oferowana jest and#380;ywa, przepeand#322;niona szczegóand#322;ami realistyczna opowieand#347;and#263; rekonstruujand#261;ca codzienne and#380;ycie w pirenejskiej wiosce - ostatniej ostoi herezji katarskiej we Francji. Jej historia opisana zostaand#322;a na podstawie rejestru inkwizycyjnego Jakuba Fournier (póand#378;niejszego papieand#380;a Benedykta XII), który znany byand#322; z obsesyjnych i umiejand#281;tnie prowadzonych dochodzeand#324; przeciw podejrzanym o herezje. Montaillou, obok Sera i robaków Carla Ginzburga (1976), Powrotu Martina Guerre'a Natalie Zemon Davis (1983) oraz Wielkiej masakry kotów Roberta Darntona (1984), to klasyka mikrohistorii, arcydzieand#322;o historii antropologicznej i jedno z najwspanialszych osiand#261;gniand#281;and#263; wspóand#322;czesnej historiografii.Ewa Domaand#324;ska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).