Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Na samym szczycie Gordon Ramsay [KSIĄŻKA]

Na samym szczycie  Gordon Ramsay [KSIĄŻKA]

21.32

Producent: Vesper
Kategoria: Książki
Opis: Grodon Ramsay jest obecnie jednym z najbardziej interesujand#261;cych szefów kuchni i bez wand#261;tpienia naleand#380;y do pierwszej ligi gastronomii. Jego zadziwiajand#261;cy talent, imponujand#261;ca osobowoand#347;and#263; i to, and#380;e zawsze pewnie stoi na nogach zaprowadziand#322;y go tam, gdzie jest - czyli na szczyty - i zjednaand#322;y mu tysiand#261;ce fanów na caand#322;ym and#347;wiecie. Jego programy telewizyjne, takie jak "Koszmary kuchenne Ramsaya", czy "The F Word" and#347;ciand#261;gajand#261; przed ekrany tysiand#261;ce widzów, którzy nie mogand#261; siand#281; napatrzyand#263; na tego kipiand#261;cego energiand#261;, elokwentnego czarodzieja garnka i patelni. Co kryje siand#281; za postaciand#261; tego kucharza w biaand#322;ym fartuchu, jak udaand#322;o mu siand#281; wspiand#261;and#263; na wyand#380;yny? Multimilioner przed trzydziestkand#261;, Ramsay jest dziand#347; równie ambitny, jak w czasach, kiedy byand#322; nastolatkiem. W wieku 18 lat byand#322; zawodowym piand#322;karzem w druand#380;ynie Glasgow Rangers. Kontuzja kazaand#322;a mu zejand#347;and#263; z boiska i przenieand#347;and#263; siand#281; do kuchni, gdzie na zawsze zostawiand#322; swój and#347;lad. and#379;ongluje czasem i naciand#261;ga doband#281; jak gumand#281;, przenoszand#261;c siand#281; z jednej do drugiej miand#281;dzy swoimi restauracjami, jego dzieand#324; pracy to peand#322;ne 18 godzin, gdzieand#347; tam jeszcze udaje mu siand#281; zmieand#347;ciand#263; uczestnictwo w programach telewizyjnych, jako oddanemu mand#281;and#380;owi i ojcu znaleand#378;and#263; czas dla and#380;ony i dzieci, nie mówiand#261;c juand#380; o bieganiu w maratonach! We wszechstronnej biografii czytamy o caand#322;ym and#380;yciu Gordona Ramsaya, poczand#261;wszy od blokowisk Glasgow i sielskich krajobrazów Stratfordu, aand#380; do najbardziej wykwintnych i najdroand#380;szych restauracji and#347;wiata. Dowiemy siand#281; równieand#380;, jak Gordon uporaand#322; siand#281; z pomówieniami, które zagroziand#322;y rozdarciem jego and#347;wiata i zniszczeniem imperium kulinarnego, które budowaand#322; z takim mozoand#322;em. Niekiedy and#347;mieszna, niekiedy wzruszajand#261;ca, biografia Ramsaya odkrywa sekrety i tragedie, które pomogand#322;y zbudowaand#263; postaand#263;, odnoszand#261;cand#261; najwiand#281;ksze sukcesy w swoim pokoleniu.