Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Nad Niemnem Lektura Wydanie Z Opracowaniem Eliza Orzeszkowa [KSIĄŻKA]

Nad Niemnem Lektura Wydanie Z Opracowaniem  Eliza Orzeszkowa [KSIĄŻKA]

10.99

Producent: Greg
Kategoria: Książki
Opis: Jest to powieand#347;and#263; polska, która wpisaand#322;a siand#281; juand#380; na staand#322;e do kanonu polskiej klasyki opowiada dzieje miand#322;oand#347;ci Jana i Justyny ukazane na tle panoramicznego obrazu and#380;ycia ziemiaand#324;stwa polskiego w dolinie nadniemiaand#324;skiej, zagroand#380;onego przez popowstaniowand#261; politykand#281; caratu, jednak mocno trzymajand#261;cego siand#281; ziemi. Trudom codziennego and#380;ycia bohaterów patronuje przyroda. Dodatkowym atutem niniejszej pozycji poand#322;and#261;czenie w jednoand#347;and#263; treand#347;and#263; ksiand#261;and#380;ki oraz dokand#322;adnego, wyczerpujand#261;cego opracowania. Jest wiand#281;c: ciekawie napisana biografia pisarza, kalendarium jego and#380;ycia i twórczoand#347;ci, precyzyjnie okreand#347;lone: rodzaj i gatunek literacki utworu, szczegóand#322;owy plan wydarzeand#324;, plan losów gand#322;ównego bohatera, wyczerpujand#261;ca charakterystyka postaci, interpretacja treand#347;ci. Absolutnand#261; nowoand#347;ciand#261; jest indeks komentarzy do tekstu. Na marginesach poszczególnych stron oznaczone sand#261; fragmenty, w których jest mowa o czasie, miejscu akcji, poszczególnych bohaterach, najwaand#380;niejszych wydarzeniach, scenach, opisach, motywach i symbolach wystand#281;pujand#261;cych w ksiand#261;and#380;ce. Spis tych informacji wraz z numerami odpowiednich stron pomoand#380;e and#322;atwo odnaleand#378;and#263; potrzebny fragment i cytat.