Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Najnowsze słownictwo a współczesne media elektorniczne Praca zbiorowa [KSIĄŻKA]

Najnowsze słownictwo a współczesne media elektorniczne  Praca zbiorowa [KSIĄŻKA]

30.00

Producent: Semper
Kategoria: Książki
Opis: Sand#322;ownictwo wspóand#322;czesnych mediów elektornicznych to jeden z najciekawszych tematów wspóand#322;czesnych badaand#324; lingwistycznych. Neosemantyzacja, metaforyzacja i frazeologizacja, przeboje jand#281;zykowe i jand#281;zyk and#347;rodowiskowy to tylko przykand#322;ady zjawisk obecnie zachodzand#261;cych w tej sferze jand#281;zyka z wielkand#261; dynamikand#261;. Tom, który oddajemy do rand#261;k czytelników, stanowi kolejne ogniwo w serii publikacji poand#347;wiand#281;conych komunikacji medialnej, wydanych przez Pracowniand#281; Jand#281;zyka Elektronicznych and#346;rodków Przekazu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zespóand#322; Pracowni, pod kierunkiem profesora Jerzego Podrackiego, prowadzi badania nad procesami zachodzand#261;cymi w progu XXI wieku w elektronicznych and#347;rodkach masowego przekazu - zarówno w warstwie gramatycznej, jak i sand#322;ownikowej - szczególnie interesujand#261;cej, bo zmieniajand#261;cej siand#281; najszybciej.