Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Nędznicy. Część 4 (CD) Victor Hugo

Nędznicy. Część 4 (CD)  Victor Hugo

16.35

Producent: Aleksandra
Kategoria: Książki
Opis: Audiobook CDmp3. Czyta Marek Walczak.A wszystko zaczyna siand#281; od kradzieand#380;y bochenka chleba!. Historia byand#322;ego galernika Jana Valjeana, komisarza Javera, Fantyny, Kozety i bojowników z paryskiej barykady staje siand#281; wielowand#261;tkowand#261; powieand#347;ciand#261; rozgrywajand#261;cand#261; siand#281; w XIX-wiecznej Francji. Stanowi zarówno wnikliwe spojrzenie na socjologiczne mechanizmy rzand#261;dzand#261;ce spoand#322;eczeand#324;stwem, jak i zadziwiajand#261;co trafnand#261; analizand#281; natury ludzkiej. Ale przede wszystkim jest peand#322;nand#261; wartkiej akcji i przygód historiand#261; z pogranicza kryminaand#322;u.Zadziwia fakt, and#380;e ta powstaand#322;a w drugiej poand#322;owie dziewiand#281;tnastego wieku powieand#347;and#263;, ciand#261;gle króluje na listach bestsellerów, jest jednand#261; z najczand#281;and#347;ciej komentowanych ksiand#261;and#380;ek w historii literatury. O niesand#322;abnand#261;cej popularnoand#347;ci "Nand#281;dzników" and#347;wiadczand#261; liczne musicale, adaptacje filmowe i animowane. Historia Jana Valjeana, Javerta i Kozety znana jest nie tylko dorosand#322;emu czytelnikowi, ale i mand#322;odemu odbiorcy.Czas trwania: 12 godz. 35 min.