Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Nicości, znikaj Krzysztof Lisowski

Nicości, znikaj  Krzysztof Lisowski

14.30

Producent: Instytut Mikołowski
Kategoria: Książki
Opis: Z zachwytu, podziwu, refleksji nad kruchoand#347;ciand#261; zdarzeand#324;, w których uczestniczymy lub których jesteand#347;my and#347;wiadkami, Krzysztof Lisowski buduje swój poetycki and#347;wiat. Tyleand#380; w nim zwyczajnoand#347;ci i powszednioand#347;ci and#150; choand#263;by biegnand#261;cy pies: "postrach srok" and#150; ile piand#281;kna, które ukazuje siand#281; niespodziewanie i cokolwiek tajemniczo. Zapadand#322; mi w pamiand#281;and#263; dwuwiersz: "w górze piand#281;trzy siand#281; oband#322;ok / biaand#322;a dusza and#347;wiata". Cóand#380; za pasjonujand#261;cy estetycznie i poznawczo naddatek! Podobne frazy, odkrycia, znajdujemy niemal w kaand#380;dym wierszu. Lisowski zwraca siand#281; ku realnoand#347;ci przyjaand#378;nie i z ufnoand#347;ciand#261;, nauczyand#322; siand#281; czerpaand#263; z niej jako czand#322;owiek, obywatel Boand#380;ego i ludzkiego and#347;wiata, i jako poeta, który ma przyjemnoand#347;and#263; i zarazem potrzeband#281; ubraand#263; oand#380;ywionych i nieoand#380;ywionych, dawnych i wspóand#322;czesnych bohaterów swojej poezji w intrygujand#261;cand#261; nieoczywistoand#347;and#263;.Poetyckie spotkania odbywajand#261; siand#281; tu w róand#380;nych miejscach, acz zwykle na uprzywilejowanych szlakach wand#281;drówek. To nie tylko rodzimy Kraków and#150; jego drogi i and#347;cieand#380;ki codziennych, obowiand#261;zkowych i niekoniecznych spacerów. Bodaj najistotniej, najgand#322;and#281;biej podmiot Lisowskiego odnajduje siebie w Grecji, do której jeand#378;dzi nie jako turysta, ale jako poeta pielgrzymuje. Zajmujand#261; go dzisiejsze piand#281;knoand#347;ci greckiego nieba, morza i pejzaand#380;u, i organicznie wpisana w nie dawnoand#347;and#263;: antyczna i and#150; by tak rzec and#150; kawafisowska. Przeszand#322;oand#347;and#263; and#150; równieand#380; rodzinna, zwand#322;aszcza wspomnienia Ojca and#150; w wierszach Lisowskiego oand#380;ywa oraz swojand#261; niesand#322;abnand#261;cand#261; siand#322;and#261; wiersze te oand#380;ywia. Zdaje siand#281;, and#380;e gdyby poezjand#281; autora niniejszego zbioru odciand#261;and#263; od przeszand#322;oand#347;ci, staand#322;aby siand#281; bezradna i niepotrzebna and#150; nawet sobie samejand#133; Ta zand#322;oand#380;onoand#347;and#263;, zaleand#380;noand#347;and#263; and#150; "wczoraj" i "dziand#347;" and#150; jest tu wiand#281;c fundamentem. Od niego zaczyna siand#281; odczuwanie, myand#347;lenie, zapisywanie medytacji.Motto dla swojej poezji napisaand#322; w utworze "Namysand#322;" sam jej autor: "dobrze patrz przyjmij rzeczy / przetand#322;umacz ich znaki". Nie ma wand#261;tpliwoand#347;ci: dobrze patrzy, przyjmuje znaki i tand#322;umaczy je dla siebie i dla nas. Tom gand#322;and#281;boki myand#347;lowo, piand#281;kny i przejrzysty estetycznie. Dojrzaand#322;y, a przecieand#380; jakand#380;e mand#322;ody w widzeniu i odbiorze and#347;wiata.- Piotr SzewcKrzysztof Lisowski and#150; poeta, redaktor, krytyk literacki, eseista, prozaik, tand#322;umacz, autor wierszy dla dzieci - urodziand#322; siand#281; 2 sierpnia 1954 roku w Krakowie. Ukoand#324;czyand#322; filologiand#281; polskand#261; na Uniwersytecie Jagielloand#324;skim. Debiutowaand#322; jako poeta w roku 1972 na and#322;amach and#132;and#379;ycia Literackiegoand#148;. Od 1977 roku pracuje w Wydawnictwie Literackim, jest czand#322;onkiem redakcji miesiand#281;cznika and#132;Krakówand#148; oraz wspóand#322;pracownikiem kilku pism (and#132;Kresyand#148;, and#132;Nowe Ksiand#261;and#380;kiand#148;). Czand#322;onek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN-Clubu. W latach 1999-2000 czand#322;onek Komisji Kwalifikacyjnej Zarzand#261;du Gand#322;ównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wykand#322;adowca w szkole and#132;creative writingand#148; Uniwersytetu Jagielloand#324;skiego. Pisywaand#322; felietony i omówienia ksiand#261;and#380;ek do and#132;Megaronuand#148;, and#132;and#379;yciaand#148;, and#132;Rzeczypospolitejand#148;. Wspóand#322;redagowaand#322; and#132;Dekadand#281; Literackand#261;and#148; (1990-2005). Za twórczoand#347;and#263; literackand#261; otrzymaand#322; m. in.: Nagrodand#281; im. Andrzeja Bursy (1976), Nagrodand#281; im. Stanisand#322;awa Piand#281;taka (1981), stypendium Fundacji im. Adama Mickiewicza w Toronto (1987), Nagrodand#281; Miasta Krakowa (1990), and#132;Krakowska Ksiand#261;and#380;ka Miesiand#261;caand#148; (za "33 zapewnienia o miand#322;oand#347;ci do and#347;wiata" - X/1999), stypendium rzand#261;du Szwecji na Gotlandii (2000), kilkakrotnie stypendium Ministra Kultury RP.