Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Niedokończone Opowieści Charlotte Bronte

Niedokończone Opowieści  Charlotte Bronte

37.14

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: Charlotte Brontandeuml; jest bez wand#261;tpienia autorkand#261; trzech niezwykand#322;ych ksiand#261;and#380;ek: Jane Eyre, Shirley i Villette. Do dziand#347; nie wyjaand#347;niono, czy pozostaand#322;e powieand#347;ci sygnowane nazwiskiem Brontandeuml; (Wichrowe Wzgórza, Agnes Grey oraz Lokatorka Wildfell Hall) wyszand#322;y spod jej pióra czy teand#380; rzeczywiand#347;cie caand#322;e rodzeand#324;stwo byand#322;o na równi utalentowane i mamy do czynienia z twórczoand#347;ciand#261; trzech sióstr.Niewand#261;tpliwe jest równieand#380; to, and#380;e Charlotte zostawiand#322;a w swoich papierach cztery Niedokoand#324;czone opowieand#347;ci. Jest to równie niezwykand#322;a proza, jak wszystko co wyszand#322;o spod jej pióra. Dlatego teand#380; dziand#347; proponujemy czytelnikom i miand#322;oand#347;nikom geniuszu Brontandeuml; te cztery niedokoand#324;czone utwory, wierzand#261;c, and#380;e dalsze ich wand#261;tki rozwinie Wasza wyobraand#378;nia.Sekretu osobowoand#347;ci autorki Charlotte Brontandeuml; nie sposób do koand#324;ca wytand#322;umaczyand#263;, moand#380;na jedynie snuand#263; przypuszczenia. Obserwujand#261;c jej and#380;ycie, decyzje i drogand#281; twórczand#261;, trudno nie zauwaand#380;yand#263;, and#380;e Brontandeuml; kapitulowaand#322;a przed samand#261; soband#261;. Rozwój jej talentu wyznacza wand#322;aand#347;ciwie dand#261;and#380;enie do samopoznania. Jego eskalacjand#281; odzwierciedla zaledwie rozpoczand#281;ta powieand#347;and#263;, Emma, urywajand#261;ca siand#281; po dwóch rozdziaand#322;ach. Tu moand#380;na postawiand#263; pytanie: dlaczego Charlotte odand#322;oand#380;yand#322;a tand#281; pracand#281;, skoro nie zadecydowaand#322;y o tym and#380;adne gwaand#322;towne okolicznoand#347;ci? Moand#380;e dlatego wand#322;aand#347;nie, and#380;e przeczuwaand#322;a, iand#380; dojdzie w niej do samookreand#347;lenia?