Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Obrazy z Bibli iz klasycznymi ilustracjami Gustave Dore George Davidson

Obrazy z Bibli iz klasycznymi ilustracjami Gustave Dore  George Davidson

59.99

Producent: Vesper
Kategoria: Książki
Opis: Obrazy z Biblii zawierajand#261; ponad 180 niezwykand#322;ych ilustracji biblijnych autorstwa Gustave'a Dore. Sand#261; to obrazy ilustrujand#261;ce walkand#281; czand#322;owieka - w bitwach, z chorobami, z przeciwnoand#347;ciami, ze and#347;mierciand#261;, a wreszcie z samym soband#261;. I zbawienie czand#322;owieka przez miand#322;oand#347;and#263;.Ilustracje Gustave'a Dore zostaand#322;y wybrane najstaranniej, aby ukazaand#263; czytelnikowi najsand#322;ynniejsze i najbardziej dramatyczne wydarzenia opisane w Biblii. Kaand#380;da ilustracja zostaand#322;a zaopatrzona w cytat pochodzand#261;cy z Pisma and#346;wiand#281;tego oraz and#380;ywy komentarz, przedstawiajand#261;cy kontekst kaand#380;dej z ukazywanych scen.W ten sposób powstaand#322;a fascynujand#261;ca kompilacja wspaniaand#322;ych obrazów i godnych zapamiand#281;tania sand#322;ów, przybliand#380;ajand#261;ca Bibliand#281; wspóand#322;czesnemu czytelnikowi.