Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Obsesja Erica Spindler

Obsesja  Erica Spindler

30.94

Producent: Harlequin
Kategoria: Książki
Opis: Na and#380;yciu Skye Dearborn kand#322;adzie siand#281; cieniem niewyjaand#347;niona, mroczna przeszand#322;oand#347;and#263;. Z czasem udaand#322;o jej siand#281; wyprzeand#263; przeraand#380;ajand#261;ce wspomnienia, ale wciand#261;and#380; ma napady trudnego do wyjaand#347;nienia land#281;ku. Wtedy nawiedzajand#261; jand#261; niepokojand#261;ce obrazy. Krew na land#347;niand#261;cej posadzce, przeszywajand#261;cy ciszand#281; krzykand#133; Po latach koszmary przestajand#261; nand#281;kaand#263; Skye, jej and#380;ycie toczy siand#281; spokojnym rytmem. Ale pewnego dnia przeszand#322;oand#347;and#263; powraca. Zand#322;o, którego tak siand#281; obawiaand#322;a, ma ludzkand#261; postaand#263;. Griffen Monarch jest od lat opand#281;tany obsesjand#261; na jej punkcie. Jako jedyny wie, kim naprawdand#281; jest Skye Dearborn. Chce jand#261; mieand#263; na wyand#322;and#261;cznoand#347;and#263; i nie zawaha siand#281; zabiand#263; kaand#380;dego, kto mu wejdzie w drogand#281;.