Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych [KSIĄŻKA]

Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych [KSIĄŻKA]

43.20

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Koand#324;cowym efektem pracy chemika analityka powinno byand#263; uzyskanie miarodajnej informacji na temat skand#322;adu chemicznego badanego materiaand#322;u, której and#378;ródand#322;em jest wynik koand#324;cowy analizy pobranych próbek. Niewand#322;aand#347;ciwe postand#281;powanie na jakimkolwiek etapie procedury analitycznej moand#380;e doprowadziand#263; do otrzymania band#322;and#281;dnych wyników, a w konsekwencji do nieprawidand#322;owego przeprowadzenia caand#322;ej analizy. Autorzy niniejszej ksiand#261;and#380;ki uczand#261;, jak w codziennej praktyce laboratoryjnej zapewniand#263; rzetelnoand#347;and#263; badaand#324; analitycznych poprzez: odbaand#322;oand#347;and#263; o reprezentatywnoand#347;and#263; pobranych próbek w stosunku do badanego materiaand#322;u; ozagwarantowanie stabilnoand#347;ci skand#322;adu próbki od momentu jej pobrania do oznaczeand#324; koand#324;cowych; osprawdzenie charakterystyki analitycznej, czyli przeprowadzenie walidacji poszczególnych etapów oraz caand#322;oand#347;ci procedury analitycznej; ookreand#347;lenie budand#380;etu niepewnoand#347;ci. Informacje zebrane w tej publikacji z pewnoand#347;ciand#261; przydadzand#261; siand#281; w pracy analitykom chemicznym, naukowcom zajmujand#261;cym siand#281; analizand#261; chemicznand#261; oraz studentom chemii i kierunków pokrewnych.