Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Od wojownika do rycerza Richard Barber

Od wojownika do rycerza  Richard Barber

22.43

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Monografia popularnonaukowa, próba ujand#281;cia kulturowego zjawiska, jakim byand#322;o rycerstwo and#347;redniowieczne, wraz z jego mentalnoand#347;ciand#261;, obyczajowoand#347;ciand#261; i kodeksem postand#281;powania, okreand#347;lonym tu sand#322;owem "rycerskoand#347;and#263;". Autor zaczyna od opisu historycznych procesów, które doprowadziand#322;y do wyodrand#281;bnienia zaleand#380;noand#347;ci feudalnych i rycerstwa jako stanu, a nastand#281;pnie poddaje wnikliwej analizie and#347;redniowiecznand#261; literaturand#281; rycerskand#261;.