Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Odbudowa Ciała Ożywienie Duszy (broszurowa) Deepak Chopra [KSIĄŻKA]

Odbudowa Ciała Ożywienie Duszy (broszurowa)  Deepak Chopra [KSIĄŻKA]

35.99

Producent: Laurum
Kategoria: Książki
Opis: Piand#281;tnaand#347;cie lat po wydaniu Angeles Body, Timeless Mind, numeru jeden na liand#347;cie bestsellerów "New York Timesa", Deepak Chopra powraca do "zapomnianego cudu" - nieskoand#324;czonej zdolnoand#347;ci ciaand#322;a do przemiany i odnowy. Przy pomocy przedstawionych w niniejszej ksiand#261;and#380;ce dziesiand#281;ciu kroków prowadzand#261;cych do peand#322;ni, Chopra zaprasza ciand#281; do doand#347;wiadczenia cudów, które odsand#322;aniajand#261; siand#281; w momencie bezpoand#347;redniego poand#322;and#261;czenia ciaand#322;a ze wspaniaand#322;ymi tajemnicami, które nadajand#261; and#380;yciu znaczenie - duszand#261;. Odbudowa ciaand#322;a, oand#380;ywianie duszy zawiera dziesiand#281;and#263; przeand#322;omowych kroków - piand#281;and#263; dla ciaand#322;a i piand#281;and#263; dla duszy - które prowadzand#261; do samoprzemiany. W jasny, przystand#281;pny sposób Chopra pokazuje nam, jak zaangaand#380;owaand#263; siand#281; w gand#322;and#281;bszand#261; and#347;wiadomoand#347;and#263;, skupiand#263; na relacjach zamiast na konsumpcji, przyjmowaand#263; kaand#380;dy dzieand#324; jako nowy and#347;wiat i pokonywaand#263; przeszkody, które wpand#322;ywajand#261; na ciaand#322;o (takie jak starzenie siand#281;, niedoand#322;and#281;stwo, choroba) i umysand#322;. Kiedy zakoand#324;czysz podróand#380; ponownego stwarzania ciaand#322;a i oand#380;ywiania duszy, band#281;dziesz mógand#322; po raz pierwszy poczuand#263; ekstazand#281; prawdziwej peand#322;ni.