Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Odkryj W Sobie Siłę Barbara Berger [KSIĄŻKA]

Odkryj W Sobie Siłę  Barbara Berger [KSIĄŻKA]

23.00

Producent: Laurum
Kategoria: Książki
Opis: Jesteand#347;my naszymi myand#347;lami. Stajemy tym, w co wierzymy. Rzeczywistoand#347;and#263; jest taka, jak jand#261; opisujemy.Nasze and#380;ycie jest takie, jakim je widzimy. Moand#380;emy je zmieniand#263;, zmieniajand#261;c nasz sposób myand#347;lenia. Tematem tej ksiand#261;and#380;ki jest siand#322;a. Nie siand#322;a fizyczna, ale siand#322;a umysand#322;u. Dowiesz siand#281; z niej, jak przejand#261;and#263; kontroland#281; nad swoim and#380;yciem i osiand#261;gnand#261;and#263; wszystko to, o czym zawsze marzyand#322;eand#347;. Cytujand#261;c Barbarand#281; Berger: "Twoje myand#347;li i sand#322;owa majand#261; ogromnand#261; moc. Dziand#281;ki nim moand#380;esz caand#322;kowicie zmieniand#263; swoje and#380;ycie. Tylko ty masz caand#322;kowitand#261; kontroland#281; nad tym, co myand#347;lisz i mówisz. Jesteand#347; jedynym wand#322;adcand#261; swojego umysand#322;u. Ta wand#322;adza to potand#281;ga". Ale jak wykorzystaand#263; tand#281; potand#281;gand#281; w praktyce? Barbara Berber udowadnia, and#380;e jest to and#322;atwiejsze, niand#380; mógand#322;byand#347; przypuszczaand#263;. Podaje proste, praktyczne rozwiand#261;zania, dziand#281;ki którym kaand#380;dy moand#380;e zmieniand#263; sposób myand#347;lenia i w rezultacie wpand#322;ynand#261;and#263; na swoje and#380;ycie. Bez wzgland#281;du na to, czy chodzi o twoje zdrowie, rodzinand#281;, sytuacjand#281; finansowand#261;, zwiand#261;zek, pracand#281; czy hobby, ta ksiand#261;and#380;ka pozwoli ci dokonaand#263; zmiany na lepsze. Szybko, and#322;atwo i skutecznie.