Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Oficerowie radzieccy 19181991 Roger Reese

Oficerowie radzieccy 19181991  Roger Reese

34.00

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Roger Reese opisuje w sposób chronologiczny poszczególne etapy tworzenia radzieckiego korpusu oficerskiego, od momentu powstania Armii Czerwonej przez Lenina i Trockiego.Oficerowie ci stanand#281;li w obliczu konfliktu pomiand#281;dzy traktowanym profesjonalnie rzemiosand#322;em wojskowym, a ideologiand#261;: "wiernoand#347;ci partii i jej linii". Daand#322; on o sobie znaand#263; juand#380; na samym poczand#261;tku, kiedy to w zwiand#261;zku z brakiem wykwalifikowanej kadry dowódczej, zaczand#281;to werbowaand#263; w mniej lub bardziej dobrowolny sposób oficerów armii carskiej jako tzw. "wojenspeców".Ciekawe jest przedstawienie relacji pomiand#281;dzy pochodzand#261;cymi najczand#281;and#347;ciej z awansu spoand#322;ecznego "czerwonych dowódców", najczand#281;and#347;ciej byand#322;ych "niand#380;szych szarand#380;", podoficerów róand#380;nych stopni, w przytand#322;aczajand#261;cej wiand#281;kszoand#347;ci ludzi pozbawionych wyksztaand#322;cenia wojskowego, oraz pochodzand#261;cymi z najczand#281;and#347;ciej inteligenckich, szlacheckich, arystokratycznych warstw spoand#322;ecznych "wojenspecami". Kolejne rozdziaand#322;y omawiajand#261; poszczególne okresy w dziejach korpusu oficerskiego - czas odtwarzania Armii Czerwonej po wojnie domowej i kland#281;sce poniesionej w wojnie z Polskand#261; i przechodzenia od na wpóand#322; amatorskiego do w peand#322;ni profesjonalnego systemu dowodzenia.