Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Opracowanie produktów spożywczych [KSIĄŻKA]

Opracowanie produktów spożywczych [KSIĄŻKA]

85.68

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Opracowanie produktów spoand#380;ywczych, poczand#261;wszy od niewielkiej zmiany istniejand#261;cego asortymentu, a skoand#324;czywszy na wprowadzeniu na rynek nowoand#347;ci, jest siand#322;and#261; napand#281;dowand#261; przemysand#322;u spoand#380;ywczego, Jest to jednak proces obciand#261;and#380;ony duand#380;ym ryzykiem, czand#281;sto koand#324;czand#261;cy siand#281; niepowodzeniem. Jakie sand#261; klucze do sukcesu tego procesu?Ksiand#261;and#380;ka Opracowanie produktów spoand#380;ywczych. Podejand#347;cie marketingowe daje odpowiedand#378; na to pytanie. Napisali jand#261; wybitni specjaliand#347;ci w dziedzinie badaand#324; nad rozwojem rynku and#380;ywnoand#347;ciowego, dysponujand#261;cy wiedzand#261; i doand#347;wiadczeniem zdobywanym przez ponad 40 lat. W pierwszej i drugiej czand#281;and#347;ci ksiand#261;and#380;ki autorzy omówili zasadnicze elementy procesu opracowania produktu, a mianowicie:- ogólnand#261; strategiand#281; biznesowand#261; firmy,- poszczególne etapy procesu opracowania produktu,- wiedzand#281; niezband#281;dnand#261; do realizacji tego procesu,- ukierunkowanie opracowania produktu na potrzeby i wymagania klienta/konsumenta.