Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Ostatni król Polski Karol Stefan Habsburg. Historia polskich Habsburgów Adam Tracz, Krzysztof Błecha

Ostatni król Polski Karol Stefan Habsburg. Historia polskich Habsburgów  Adam Tracz, Krzysztof Błecha

50.68

Producent: Bonimed
Kategoria: Książki
Opis: Jesteand#347;cie Paand#324;stwo ciekawi, kim byand#322; arcyksiand#261;and#380;e Karol Stefan? Jak to siand#281; staand#322;o, and#380;e o austriackim arcyksiand#281;ciu amerykaand#324;ska prasa tak kategorycznie twierdziand#322;a, and#380;e zostanie królem Polski?Na te i wiele innych pytaand#324; znajdziecie Paand#324;stwo odpowiedand#378; wand#322;aand#347;nie w tej ksiand#261;and#380;ce. Prezentowana ksiand#261;and#380;ka jest najpeand#322;niejszand#261; z dostand#281;pnych na rynku pozycji dotyczand#261;cych historii polskiej linii Habsburgów. Stanowi ona niejako II czand#281;and#347;and#263; ksiand#261;and#380;ki "Ksiand#281;and#380;na", która jest "wywiadem rzekand#261;" z arcyksiand#281;and#380;nand#261; Mariand#261; Krystynand#261; Habsburg, wnuczkand#261; Karola Stefana. Zawiera pochodzand#261;ce bezpoand#347;rednio od and#380;yjand#261;cych and#347;wiadków i czand#322;onków rodziny, niepublikowane dotand#261;d fakty z and#380;ycia rodziny polskich Habsburgów. Gand#322;ównym wand#261;tkiem publikacji jest nieznany szerzej epizod zwiand#261;zany z planami wand#322;adców Niemiec i Austro-Wand#281;gier dotyczand#261;cymi elekcji arcyksiand#281;cia Karola Stefana Habsburga na tron Polski. Interesujand#261;ce jest równieand#380; przedstawienie postaci syna gand#322;ównego bohatera, arcyksiand#281;cia Wilhelma, zwanego "Czerwonym Ksiand#281;ciem" lub "Wasylem Wyszywanym", próbujand#261;cego siand#281;gnand#261;and#263; po koronand#281; Ukrainy. Ksiand#261;and#380;ka zawiera nieznane wspóand#322;czeand#347;nie fakty dotyczand#261;ce jego osoby oraz polemizuje z wydanand#261; niedawno ksiand#261;and#380;kand#261; "Czerwony Ksiand#261;and#380;and#281;" prof. T. Snydera z Uniwersytetu w Yale. W ksiand#261;and#380;ce moand#380;emy znaleand#378;and#263; takand#380;e kolejne dowody niezand#322;omnoand#347;ci, charakteru i polskoand#347;ci and#380;ywieckich Habsburgów.Mimo tego, and#380;e ksiand#261;and#380;ka ma charakter popularnonaukowy, jej zaletand#261; jest przystand#281;pny jand#281;zyk, wiele anegdot i barwne przedstawienie postaci, co sprawia, and#380;e doskonale siand#281; jand#261; czyta. Walory ksiand#261;and#380;ki podnosi prawie 150 zdjand#281;and#263; i dokumentów, w wiand#281;kszoand#347;ci do tej pory nigdzie niepublikowanych.