Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Owady uszkadzające drewno J. Dominik, J.R. Starzyk

Owady uszkadzające drewno  J. Dominik, J.R. Starzyk

81.21

Producent: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne PWRiL
Kategoria: Książki
Opis: W opracowaniu omówiono przede wszystkim owady wystand#281;pujand#261;ce w Polsce i na obszarach sand#261;siadujand#261;cych z naszym krajem, a takand#380;e uwzgland#281;dniono zagadnienia bezpoand#347;rednio zwiand#261;zane z praktykand#261; ochrony drewna. Podrand#281;cznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów wydziaand#322;ów leand#347;nych, technologii drewna i przyrodniczych szkól wyand#380;szych, uczniów techników leand#347;nych, ale takand#380;e dla szerokiego krand#281;gu odbiorców, a mianowicie pracowników terenowej sand#322;uand#380;by ochrony lasu, kwarantanny roand#347;lin i ochrony drewna w fabrykach przemysand#322;u drzewnego, pracowników zieleni miejskiej oraz uand#380;ytkowników drewnianych domów i starych zabytkowych mebli.