Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Państwo w czasach demokracji. Rudolf Smend i carl Schmitt o istocie porządku państwowego Europy kontynentalnej Paweł Kaczorowski

Państwo w czasach demokracji. Rudolf Smend i carl Schmitt o istocie porządku państwowego Europy kontynentalnej  Paweł Kaczorowski

25.94

Producent: Instytut Studiów Politycznych PAN
Kategoria: Książki
Opis: "Czym jest paand#324;stwo? Tworem uniwersalnym, ogólnodziejowym, czy specyficznym produktem europejskiej historii, powstaand#322;ym w jej przeand#322;omowym momencie, w wieku XVI? Czy przeminie wraz z historiand#261; i epokand#261; Moderne, wyrzucone na margines and#380;ycia spoand#322;ecznego przez liberalne tendencje wspóand#322;czesnoand#347;ci, czy pozostanie za kulisami bieand#380;and#261;cej polityki jako przedmiot arcana imperii? Czy paand#324;stwo demokratyczno-liberalne jest nowand#261; formand#261; paand#324;stwa, czy tworem miand#281;dzyepoki?". Prezentowana praca zawiera immanentnand#261; analizand#281; dwóch teorii paand#324;stwa - Rudolfa Smenda i Carla Schmitta - które sand#261; w Polsce bardzo maand#322;o znane, tak zresztand#261; jak dorobek innych przedstawicieli weimarskiej teorii paand#324;stwa i prawa paand#324;stwowego. (...) Tymczasem sand#261; to dzieand#322;a naleand#380;and#261;ce do kanonu kontynentalnej myand#347;li paand#324;stwowej, która powinna byand#263; nam bliand#380;sza niand#380; amerykaand#324;ska teoria polityczna, a w kaand#380;dym razie na równi z tamtand#261; znana i obecna w ksztaand#322;tujand#261;cych siand#281; na nowo w Polsce naukach politycznych.