Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Pet shop of horrors. Tom 2 Akino Matsuri

Pet shop of horrors. Tom 2  Akino Matsuri

17.29

Producent: TAIGA WYD. SPARK SP. Z .O.O.
Kategoria: Książki
Opis: W Chinatown dochodzi do tajemniczych morderstw. Wszystkie tropy zdajand#261; siand#281; prowadziand#263; do sklepu Hrabiego D, który handluje nielegalnymi, przedziwnymi zwierzand#281;tami. Badajand#261;cy sprawand#281; detektyw Orcot nie potrafi jednak znaleand#378;and#263; obciand#261;and#380;ajand#261;cych dowodów. Z czasem zaczyna braand#263; udziaand#322; w intrygach Hrabiego.Zwierzand#281;ta majand#261; za zadanie zapewniand#263; pustkand#281; w and#380;yciu klientów and#150; daand#263; im nadziejand#281;, uwolniand#263; od tand#281;sknoty i rozpaczy. Umoand#380;liwiajand#261; im speand#322;nienie najskrytszych pragnieand#324;, jedynie po to, by zdemaskowaand#263; ich iluzorycznoand#347;and#263;. Dziecko-kot, przynoszand#261;ce ogromne wygrane w grach liczbowych, powracajand#261;ca pod postaciand#261; syreny panna mand#322;oda czy na wpóand#322; realny, na wpóand#322; baand#347;niowy smok to kluczowe postaci tego tomu. Dostrzec je mogand#261; jedynie ci, którzy potrafiand#261; przekroczyand#263; granice wand#322;asnego poznania.