Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Piękne Heleny. Boskie i fatalne Jerzy Besala

Piękne Heleny. Boskie i fatalne  Jerzy Besala

29.53

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Helena od wieków byand#322;a i jest jednym z najpopularniejszych imion. Wabi magicznym czarem: po grecku imiand#281; to oznacza "blask Ksiand#281;and#380;yca". Srebrny Glob byand#322; and#378;ródand#322;em fascynacji, wyobraand#380;eand#324; i uosobieniem bogiand#324; Selene i Luny w mitologii greckiej i rzymskiej. Zaobserwowano teand#380; zwiand#261;zek miesiand#281;cznej dolegliwoand#347;ci kobiecej ze zmniejszaniem siand#281; lub powiand#281;kszaniem tarczy Ksiand#281;and#380;yca, tym bardziej wiand#281;c skojarzono go z tajemnicand#261; kobiecoand#347;ci. A takand#380;e z seksem. Akt miand#322;osny na ogóand#322; odbywaand#322; siand#281; nocand#261;, wand#322;aand#347;nie w magicznym blasku Ksiand#281;and#380;yca, dodajand#261;c ciaand#322;u kobiecemu tajemniczego powabu. Przez wieki, do chwili obecnej, wielu sand#261;dzi wiand#281;c, and#380;e fazy Srebrnego Globu wpand#322;ywajand#261; na seksualnoand#347;and#263;. W nowiu pociand#261;g pand#322;ciowy ma zanikaand#263;; cienki sierp ma skand#322;aniaand#263; do czuand#322;oand#347;ci i delikatnoand#347;ci, a dzikie and#380;and#261;dze majand#261; narastaand#263; wraz z powiand#281;kszaniem siand#281; tarczy Ksiand#281;and#380;yca, apogeum osiand#261;gajand#261;c w peand#322;ni. Imiand#281; Helena przyciand#261;gaand#322;o zatem podwójnie: jako kobiety jako takiej i czarem imienia powiand#261;zanego z magiand#261; Srebrnego Globu. Jednakand#380;e, jak istnieje niewidoczna strona Ksiand#281;and#380;yca, tak teand#380; Heleny majand#261; swand#261; niewidocznand#261; stronand#281;, poniewaand#380; od czasów piand#281;knej Heleny trojaand#324;skiej przypisuje siand#281; kobietom o tym imieniu dar boskiego wprost przyciand#261;gania, ale i wywoand#322;ywania fatalnych nastand#281;pstw. Stand#261;d bywa, and#380;e kobiety o tym imieniu uwaand#380;a siand#281; za boskie, piand#281;kne, kochane, ale teand#380; nieszczand#281;and#347;liwe; czand#281;sto teand#380; jako femme fatale. Przyjrzyjmy siand#281;, ile w tym prawdy, poprzez opis and#380;ycia najbardziej znanych Helen w historii, m.in. Heleny trojaand#324;skiej, and#347;wiand#281;tej Heleny, Heleny Moskiewskiej, Heleny Modrzejewskiej, Heleny Rubinstein, Eleny Ceausescu.