Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Pies dobrze wychowany Kay White, JM Evans MRCVS

Pies dobrze wychowany  Kay White, JM Evans MRCVS

20.57

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: and#377;le uand#322;oand#380;ony pies jest przekleand#324;stwem. Paskudzi na chodnikach, skacze na goand#347;ci, bezustannie szczeka, obgryza meble - tak zand#322;e nawyki oraz inne nieznoand#347;ne obyczaje przynoszand#261; psiemu rodowi zand#322;and#261; sand#322;awand#281;. Posand#322;ugujand#261;c siand#281; sprawdzonand#261; metodand#261; Jima Evansa i Kay White, moand#380;na takiego dyskomfortu uniknand#261;and#263;.Autorzy podajand#261; praktyczne rady, jak wand#322;aand#347;ciwie ukand#322;adaand#263; psa. Od pierwszego dnia pobytu szczeniaka w twoim domu nie szczand#281;dand#378; wysiand#322;ków, by zrozumiaand#322;, kto jest "przewodnikiem stada", i staraj siand#281; poznaand#263; jego sposób myand#347;lenia.Nawet gdy pies jest co starszy, nie wszystko stracone! Rozdziaand#322;y zatytuand#322;owane "Korygowanie niewand#322;aand#347;ciwych zachowaand#324;" oraz "Jak sobie radziand#263; z niektórymi problemami" band#281;dand#261; bardzo pomocne w ksztaand#322;towaniu starszego psa. Ksiand#261;and#380;ka przeznaczona do staand#322;ego korzystania, zawiera porady stosowane w konkretnej potrzebie i przystand#281;pnie przedstawia niektóre elementy psychiki psów.