Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Pinokio w Afryce Eugenio Cherubini

Pinokio w Afryce  Eugenio Cherubini

16.72

Producent: XXL Wydawnictwo Książki Niezwykłej
Kategoria: Książki
Opis: Przygody Pinokia Carlo Collodiego napisane w 1883 roku zyskaand#322;y takand#261; popularnoand#347;and#263;, and#380;e do do 40. nastand#281;pnego wieku kilkunastu innych autorów dopisywaand#322;o ciand#261;g dalszy o drewnianym pajacyku. Eugenio Cherubini jest chyba najlepszym kontynuatorem twórcy tego znakomitego dzieand#322;a.Tym razem niesforny i naiwny Pinokio, pod wpand#322;ywem historii opowiedzianych przez cyrkowand#261; trupand#281;, rusza w podróand#380; do Afryki, aby zdobyand#263; tam jej, niemal leand#380;and#261;ce na ulicy, bogactwa...Jednak rzeczywistoand#347;and#263; okazuje siand#281; inna niand#380; jego wyobraand#380;enia - wpada w róand#380;ne tarapaty i tylko jego dobre serce i odrobina szczand#281;and#347;cia ratuje go z najciand#281;and#380;szych tarapatów. Wraca z Afryki do swego ukochanego Gepetto, gdy zrozumie, and#380;e najwaand#380;niejszy jest and#347;wiat, który on kocha i w którym go kochajand#261;.A co widziaand#322; i co przeand#380;yand#322; wand#322;aand#347;nie ksiand#261;and#380;ka ta wam opowie ...