Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Pisma polemiczne Rafał Leszczyński

Pisma polemiczne  Rafał Leszczyński

35.37

Producent: Znaki Czasu Chrześcijański Instytut Wydawniczy
Kategoria: Książki
Opis: Co ma wspólnego filologia i translatologia z dialogiem ekumenicznym, okaand#380;e siand#281; ze zgromadzonych w tej ksiand#261;and#380;ce artykuand#322;ów (traktujand#261;cych o zderzeniach miand#281;dzy chrzeand#347;cijanami). Autor Pism polemicznych, prof. Rafaand#322; Leszczyand#324;ski, daje siand#281; nam poznaand#263; jako ktoand#347;, kto dobrze zna poruszane problemy. To prawdziwy szermierz sand#322;owa i znajand#261;cy swe rzemiosand#322;o filolog i publicysta.Ksiand#261;and#380;ka ta z pewnoand#347;ciand#261; przybliand#380;a maand#322;o znane ogóand#322;owi czytelników wand#261;tki z dorobku kulturowego polskiego ewangelicyzmu, przyczyniajand#261;c siand#281; do jego lepszego poznania i zrozumienia. A co najwaand#380;niejsze, rozwiewa róand#380;ne chimeryczne urojenia, przed którymi ostrzega nas Autor.