Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Pocałunek śmierci J.T. Ellison

Pocałunek śmierci  J.T. Ellison

30.94

Producent: Harlequin
Kategoria: Książki
Opis: Krwawe and#347;lady maleand#324;kich stóp prowadzand#261; do kuchni. Na podand#322;odze leand#380;y martwa Corinne. Obok siedzi jej wystraszona póand#322;toraroczna córeczka...and#346;ledztwo prowadzi detektyw Taylor Jackson. W trakcie dochodzenia odkrywa wstydliwe fakty z and#380;ycia ofiary. Piand#281;kna i znana Corinne Wolff zaand#380;ywaand#322;a silne antydepresanty, mimo and#380;e byand#322;a w siódmym miesiand#261;cu ciand#261;and#380;y. Czy naprawdand#281; czuand#322;a siand#281; aand#380; tak nieszczand#281;and#347;liwa? Czy wiedziaand#322;a, and#380;e jej mand#261;and#380; robi nielegalne interesy z bossem miejscowego pornobiznesu?Lokalne media podgrzewajand#261; atmosferand#281;, and#347;ledczy pracujand#261; pod ogromnand#261; presjand#261;. Sprawa wydaje siand#281; beznadziejna. Brakuje and#347;wiadków, ktoand#347; nieustannie podsuwa faand#322;szywe tropy i próbuje skompromitowaand#263; detektyw Jackson. Mimo to policja odnajduje dowody and#347;wiadczand#261;ce, and#380;e Corinne mógand#322; zamordowaand#263; tylko ktoand#347;, komu bezgranicznie ufaand#322;a...