Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Poczet kochanek i metres władców Polski Iwona Kienzler

Poczet kochanek i metres władców Polski  Iwona Kienzler

33.99

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: O metresach królów Anglii czy Francji napisano tomy, nakrand#281;cono wiele mniej lub bardziej udanych filmów, a w roland#281; królewskich faworyt wcielaand#322;y siand#281; najpiand#281;kniejsze aktorki Hollywood, ze zjawiskowand#261; Poland#261; Negri na czele. Tymczasem and#380;ycie prywatne polskich królów, a zwand#322;aszcza ich and#380;ycie miand#322;osne, jest wciand#261;and#380; traktowane po macoszemu. Kobiety and#380;ycia polskich monarchów ciand#261;gle sand#261; w cieniu wielkich wydarzeand#324; historycznych, choand#263; niejednokrotnie miaand#322;y na nie niemaand#322;y wpand#322;yw. Wand#347;ród królewskich kochanek zdarzaand#322;y siand#281; postacie niezwykand#322;e, obdarzone nie tylko wyjand#261;tkowand#261; urodand#261;, ale takand#380;e nieprzeciand#281;tnand#261; osobowoand#347;ciand#261;. I wand#322;aand#347;nie tym zapomnianym, czand#281;sto niedocenianym kobietom poand#347;wiand#281;cona jest niniejsza publikacja.Ksiand#261;and#380;ka opowiada o losach królewskich kochanek, poczand#261;wszy od niemal legendarnych, tonand#261;cych w mrokach historii naand#322;oand#380;nic wand#322;adców z dynastii Piastów, poprzez faworyty Jagiellonów i królów elekcyjnych, a koand#324;czand#261;c na niebanalnych towarzyszkach and#380;ycia ostatniego króla Polski - Stanisand#322;awa Augusta, który z równie wielkand#261; pasjand#261; kolekcjonowaand#322; dzieand#322;a sztuki, jak i piand#281;kne damy.