Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Poczet władców Polski Praca Zbiorowa

Poczet władców Polski  Praca Zbiorowa

16.99

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Remedium na manipulowanie historiand#261; jest edukacja historyczna, zarówno ta szkolna, uporzand#261;dkowana i zamkniand#281;ta w pewien metodyczny system, jak teand#380; pozaszkolna, motywowana atrakcyjnoand#347;ciand#261; wiarygodnych and#347;rodków przekazu. Na gruncie szeroko pojand#281;tej edukacji w zakresie historii tworzy siand#281; and#347;wiadomoand#347;and#263; historyczna. Jest ona niezband#281;dnym wyposaand#380;eniem ludzi myand#347;land#261;cych. Stanowi podstawand#281; spoand#322;ecznej, obywatelskiej dojrzaand#322;oand#347;ci. Nie musi siand#281; zasadzaand#263; na pogand#322;and#281;bionej wiedzy historycznej, jakand#261; zdobywajand#261; historycy, ale niewand#261;tpliwie na wiedzy w miarand#281; uporzand#261;dkowanej i na doand#347;wiadczeniu and#380;ycia zbiorowego. Obok ksiand#261;and#380;ek historycznych, speand#322;niajand#261;cych wysokie warsztatowe wymogi i adresowanych w pierwszym rzand#281;dzie do historyków profesjonalistów, niezband#281;dna i spoand#322;ecznie uzasadniona jest ksiand#261;and#380;ka popularna, o ile speand#322;nia warunki kompetencji merytorycznej i przyciand#261;ga uwagand#281; doborem tematyki, dobrand#261; klasand#261; pisarstwa, wyposaand#380;eniem ilustracyjnym i poziomem poligraficznym. Myand#347;land#281;, and#380;e tym warunkom odpowiada Poczet wand#322;adców Polski, który Wydawnictwo Kluszczyand#324;ski oddaje do rand#261;k Czytelników.